עמותה

בס"ד

עמותת בית הכנסת תיתורה במודיעין

עמותה מספר: 580314904

פרוטוקול האספה הכללית

 

התאריך: מוצ''ש 25/12/2021

נוכחות: 22 מחברי העמותה:

ארי ורחל קורץ, יונתן וג'ואנה מייזל, מני טירנובר, יאיר ויפית נומברג, יואל ביילין, נתן ואורית בלאו, איתיאל הר-חן, דני ואדית הלפרין, אדריאן ארליך, אברהם רימני, גיורא שמעוני, בארי ואליזבט קיי, נתן מארטינוטי, הראל בדיחי, רוני ודבורה ויזל.

 

האסיפה התכנסה בשעה היעודה (18:00).

 

 סדר היום:

 1. בחירת מזכיר ויו"ר לאסיפה
 2. תחלופת חברי ועד העמותה והמשך כהונת ועדת הביקורת
 3. אישור הדו"חות הכספיים והדו"ח המילולי לשנת 2020
 4. העלאת נושאים נוספים להצבעה ואישור  האספה הכללית

 

סיכום האסיפה :

 1. ליו"ר האסיפה נבחר ארי קורץ פה אחד. למזכיר האסיפה נבחר גיורא שמעוני פה אחד.
 2. האסיפה אישרה פה אחד שועדת הביקורת תמשיך לכהן במתכונתה הנוכחי ע"י החברים דני הלפרין ופיני טיקוצ'ינסקי.
 3. האסיפה אישרה פה אחד את המשך כהונתו של איתיאל הר-חן כגזבר העמותה.
 4. האסיפה אישרה פה אחד את החלפתה של יפית נומברג באברהם רימני בועד העמותה.
 5. האסיפה אישרה פה אחד את הדו"חות הכספיים והדו"ח המילולי לשנת 2020.
 6. דמי חבר שנתיים:
  1. הגזבר הציג את המגמות הכספיות בעמותה בחמש השנים האחרונות ואת העובדה ששנת 2021 תסתיים במאזן שלילי (הכנסות לעומת הוצאות) בשל ירידה במספר החברים וירידה מתמשכת בתרומות לאורך השנים האחרונות.
  2. דבורה ויזל הציעה להעלות את דמי החבר ל 1300 ₪ לשנה.
 • הגזבר העלה את הצעתו של מייקל הייבן (נעדר מהאסיפה) לטפל אישית בהחזר מס (בגובה 35%) לכל חבר עמותה כך שניתן יהיה לתרום  1538 ₪ ובפועל לשלם רק 1000 ₪.
 1. החלטה: האסיפה אישרה את המשך גובה דמי החבר השנתיים על סך 1000 ₪ (20 בעד, 2 נגד).
 1. שינוי הכניסה הראשית לבית הכנסת:
  1. הראל בדיחי הציג את הרעיון שהועלה ע"י הועד (השטחת הצמחייה ויישור האדמה לצורך בניית שטח עבור ארועים קהילתיים בצד המזרחי של בית הכנסת).
  2. הראל עדכן באשר לתהליך מול האדריכל (חבר הקהילה איבן לנג), מול מהנדסת העיר והעלויות הנדרשות עבור מודד על מנת לאפשר את תהליך הכנת התוכניות לקבלת הצעות מחיר.
 • החלטה: האסיפה אישרה הואצה בגובה 3000 ₪ עבור מודד (19 בעד, 2 נגד, 1 נמנע).
 1. מתן שימוש לגוף חיצוני לעשות שימוש בבית המדרש בקומה השנייה:
  1. הראל בדיחי העלה הצעה לאפשר לקבוצה המעוניינת להשתמש בקומה העליונה עבור מסגרת ישיבתית.
  2. הראל הצביע על היתרונות הכלכליים והערכיים.
 • רוני ויזל התייחס בציינו שרעיון זה הועלה בעבר מספר רב של פעמים ונדחה עקב הסיכונים הכרוכים במתן היתר לגוף זר לעשות שימוש בבית הכנסת על רקע העובדה שבית הכנסת שייך לעירייה ולא לעמותה, דבר הפותח פתח לשינוי סטטוס העמותה במבנה.
 1. החלטה: הנושא ירד מהפרק (17 נגד, 5 בעד).

______________              ______________                        ______________   

    גיורא שמעוני                       ארי קורץ                                  מני טרנובר

                  מזכיר האסיפה                   יו"ר האסיפה                               חבר הועד