עמותת תיתורה

derachia

קהילת תיתורה נוסדה בשנה הראשונה של העיר מודיעין, בקיץ 1996, בשכונת מליבו. המניין המצומצם התכנס תחילה בבתים פרטיים וכשגדל בו מספר המתפללים עבר למעון אמונה. בשנת 1998 כשהושלמה בניית בית הכנסת המניין עבר למשכנו הקבוע ברחוב נחל תנינים 8.

העמותה הלכה וגדלה לתפארת וכוללת כיום 60 משפחות חברים. כל משפחה שחברה בעמותה משלמת דמי חברות. בכסף זה ובתוספת תרומות של חברים מהקהילה, נרכשו במהלך השנים- ריהוט בית הכנסת (ארון קודש, במה, כסאות, ארונות ספרים), ספרי תורה, ספרי תפילה, פרוכות ושטיחים מנורות ומזגנים. כמו כן מכספים אלו הורחב בית הכנסת ונבנה בו בית מדרש שמתקיימים בו שיעורי תורה קבועים פתוחים לכל דורש.

דמי החבר ותרומות החברים הם שמשמשים כל השנים לאחזקת המבנה ותכולתו, דהיינו, לכל ההוצאות השותפות הכוללות, חשמל, מים, שרותי נקיון, חומרי נקיון, תיקונים וכיוצ"ב. ההוצאות האלו הולכות וגדלות עם השנים מאחר והמבנה מתיישן והשימוש בו, ב"ה רב.

בית הכנסת משרת את חברי העמותה כמו את ציבור המתפללים מכל רחבי העיר, ומתקיימות בו תפילות ושיעורים מדי יום, בכל ימות השנה.

העמותה אימצה לעצמה את הפסוק "דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום" ומקבלת על עצמה השתדלות גדולה בליווי משפחות חילוניות שרוצות לקיים את האירועים היהודיים החשובים בחייהם - בריתות, בר מצוות וחתונות- בבית הכנסת תיתורה.

העמותה מתנהלת בשקיפות מלאה ומקיימת, על פי תקנון העמותה, אסיפות שנתיות מסודרות לסקירת הפעילויות והדוחות הכספיים, וכן בחירות שנתיות לוועד הקהילה.