עמותה

בס"ד
קהילת התיתורה - בעלי תפקידים
גבאים (נבחרי אסיפה) - תחומי אחריותם:
 
יו"ר – הראל בדיחי     –  תאום בין הגבאים והמתנדבים, מינוי בעלי תפילה, ניהול אירועי הקהילה והתקציב לרווחת חברי הקהילה בתאום הגזברות
גבאי – אברהם רמיני – מינוי דורשים ומעבירי שיעורים, דיווחים קהילתיים, תיאום בין בעלי התפקידים בבית הכנסת.
גזבר/ית – אורית בלאו – ניהול תקציב הקהילה בתיאום עם היו"ר והועד
 
תפקידים נוספים (מתנדבים לבקשת הוועד) :
פיקוח ניקיון ביהכנ"ס – איבן ורותי לנג
הכנת בהכנ"ס לפני שבתות וחגים – ג'ינג'י ומנחם
תורנות ספרי תורה – יאיר נומברג
בעלי קוראים – ברי קיי
העלאה לקריאה בתורה, הגבהה ופתיחת ארון – גיורא שמעוני
 
הגהות קוראים (ליד הבמה) – דני הלפרין
רישום עליות – פיני טיקוצ'נסקי וגיורא שמעוני
קידושים וסעודה שלישית – מנחם טירנובר
ארגון שיעור ר"ח לנשים – רחל קורץ
 
רישום חברים ומושבים – גיורא (גברים), אורית ויפית (נשים)
בר מצוות אורחים – אלי קרקובר
 
אתר בהכנ"ס וניהול תכניו – גיורא שמעוני
שירותים משפטיים – עו"ד אבי מוסן לוי
 
פורום בינוי -  איבן לנג, מארטינוטי איילת, אורן קולא, יאיר נומברג, מנחם טירנובר, הראל בדיחי, אלי פלץ, נתנאל בלאו, מארטינוטי נתן
 
פורום תרבות - רותי לנג, דני הלפרין, אורית בלאו, יפית נומברג, ישי שמולביץ, דגנית קולא, הראל בדיחי, חני טירנובר, ג'ואנה מייזל, אלעד אפל