שבת:
דרשה-הראל בדיחי
18:15 דף יומי-אייל גולדשטיין
סעודה שלישית,  שיעור: יאיר נומברג