עמותה


עמותת ביה"כ תיתורה

 

דו"ח אסיפת חברי עמותת בית כנסת התיתורה מוצאי שבת פרשת ויגש 22.12.2012

על סדר היום:

 

 1. בחירת יו"ר האספה
 2. בחירת מזכיר האספה
 3. אישור דו"חות כספיים לשנים 2010 ו-  2011                  
 4. בחירת ועד העמותה
 5. בחירת גזבר העמותה
 6. בחירת ועדת ביקורת
 7. שונות

מהלך האספה

 

 1. בחירת יו"ר האספה – נבחר גיורא שמעוני
 2. בחירת מזכיר האספה – נבחר יצחק וילנר

 

 1. אישור דו"חות כספיים

            הגזבר מייקל הייבין סקר את הדו"ח

            הדו"חות אושרו פה אחד

 

      4. בחירת ועד העמותה

            נבחרו: ברוב של 22 ו 3  נמנעים::

            אלי קרקובר (ממשיך את חברותו בועד), יצחק וילנר, פסח גולדשטיין, יעקב חורב

 

 1. בחירת גזבר העמותה

            נבחר מייקל הייבין

 

 1. בחירת ועדת ביקורת

             נבחרו:עזרא קופרמן, חיים אדמוני

 

 1. שונות

       איתי הר חן תיאר את העומס המוטל על חברי הועד

             רוני ויזל: יש להתיחס בסבלנות אל חברים המתנהגים בצורה לא תקינה

             אליזבט קיי: יש להפעיל סנקציות נגד חברים שמתנהגים בצורה לא תקינה

             יצחק וילנר: התפטרות חברי הועד עשתה את שלה ותמנע התפרצויות לא תקינות

             יעקב חורב: יש לזכור לועד היוצא לא רק את המעשה החד פעמי של התפטרותו אלא בעיקר 

             את פעילותו הרבה במשך כל תקופתו

             ג'ואנה מייזל : צריך אשה בועד שתארגן אירועים אבל לאו דווקא לילדים

             פסח גולדשטיין: הועד הנבחר חייב לפתור את בעיית חיבור המים עם בית הכנסת הספרדי

 

             החלטות:

             1.האספה מסמיכה את הועד להפסיק חברות בעמותה של מי שלא משלם את דמי החבר

             2. האספה מגבה את הועד הנכנס בהחלטותיו לגבי ניהול בית הכנסת

 

 


רשימת נוכחות (בסדר א-ב שמות משפחה)

באספת חברי עמותת בית כנסת התיתורה

מוצאי שבת פרשת ויגש  22.12.2012

 

 

1

יהודית

אדמוני

2

חיים

אדמוני

3

אדריאן

ארליך

4

נתנאל

בלאו

5

פסח

גולדשטיין

6

אבי

הלוי לוין

7

איתי

הר חן

8

מאירה

הר חן

9

רוני

ויזל

10

דבורה

ויזל

11

יצחק

וילנר

12

דוד

זיוי

13

יעקב

חורב

14

מני

טירנובר

15

ברק

כהן

16

אבי

לוי

17

נועם

לוין

18

רותי

לנג

19

איבן

לנג

20

יפית

נומברג

21

יאיר

נומברג

22

עזרא

קופרמן

23

בארי

קיי

24

אליזבט

קיי

25

גיורא

שמעוני

 

 

 

 

 

 

 

 

      

יצחק וילנר מזכיר האסיפה                                                 גיורא שמעוני יו"ר האסיפה