עמותה

פרוטוקול אסיפת החברים

מוצ"ש פרשת ויחי – י"ב טבת תשע"ה   3 בינואר 2015

נכחו:

גיורא שמעוני, יאיר נומברג , אלי פלץ, יצחק וילנר, צביקה שחר, יעקב חורב (ג'ינג'י), ארי קורץ, דני הלפרין , מייקל הייבין, ששון פנטה, פסח גולדשטיין, הרב אבי הלוי-לוין, אדריאן ארליך, ג'וני וג'והנה מייזל, בארי, יצחק וחנה וינקלר, איבן לנג, יואל ביילין, נתן בלאו, אברהם רמני, חיים ויהודית אדמוני, הראל בדיחי, נעם לוין, פיני טיקוצ'ינסקי, דוד ג'ייז.

סקירה פיננסית ע"י מייקל הייבין גזבר העמותה:

דו"ח 2014 יובא לאישור בשבועות הקרובים. העמותה פעילה באופן תקין, סדיר ומבוקר.

בשנת 2013 שיעור ההכנסות היה 72,000 ₪ מתוכם כ-50 אלף מגביית דמי חבר. השאר מתרומות.

שיעור ההוצאות היה 49,000 ₪.

בשנת 2014 ההכנסות היו בגובה 62,600 ₪ מתוכם 43,000 דמי חבר והשאר תרומות.

הוצאות בגובה 61 אלף ₪ (ההבדל בהוצאות נובע בעיקר מתשלום חוב ארוך שנים למי מודיעין).

בקופת העמותה עומדים נכון לסוף 2014 כ-81,000 ₪.

באסיפה הועלו הנושאים הבאים:

  1. חברי עמותה שלא הסדירו תשלום דמי חבר בשנים שחלפו כולל שנת 2014 יוכלו לעשות זאת עד לסוף חודש ינואר. ניתן לבוא להסדר עם הועד ו/או הגזבר לגבי פריסת תשלומים. לאחר מועד זה תופקע חברותם מהעמותה ובמידה וישנם מושבים על שמם, הם יבוטלו. הועד יוציא מכתבים פרטניים לאותם חברים נוסף על פרסום זה. בעד הצעה זו הרימו ידם 17 מהנוכחים. 4 נגד. ההצעה אושרה.
  2. בחירת אנשי ועד תותנה בכך שלא שירתו בתפקיד במהלך חמש השנים שחלפו כך שתורחב החלופה בין אנשי הועד. ההצעה נפלה. נגד 16. בעד 2.
  3. שינוי או הוספת שם לבית הכנסת על שם חיילי צה"ל הבודדים שנפלו במערכת צוק איתן. ההצעה נפלה.

הועלתה הצעה חלופית של עריכת ערב ו/או שבת אירוח חיילים בודדים ו/או קביעת לוחית זכרון. בעד הצעה זו הרימו ידם 20 חברים. הועד הנכנס יטפל בסוגיה ויחליט כיצד להנציח את זכרם.

  1. קביעת לוח יזכור בו יוכלו חברים להנציח זכר יקיריהם. נגד ההצעה 15. בעד – 0. ההצעה נפלה.
  2. קביעת זמנים קבועים לתפילות יום הכיפורים. ההצעה נפלה. הועלה תיקון שיינתן שיקול דעת לחברי הועד להחליט לאור הנקודות שהועלו (שעון קיץ, "מריחת" תפילת נעילה). בעד שיקול דעת של הועד – 26.
  3. דחיית מועד הדרשה בתפילה לסיום התפילה. ההצעה נדחתה ברב קולות.
  4. בקשה לאפשר לנשים לדרוש – הנושא לא הועלה להצבעה.
  5. מי שברך לחולים – שינוי הנוסח נפל ברב קולות.

בחירת חברי הועד לשנת 2015

23 חברים הצביעו בעד בחירתם של ה"ה לועד בית הכנסת:

אלי פלץ

ששון פנטה

הראל בדיחי

טליה גנץ

אברהם רמני

כ"כ –

מייקל הייבין ימשיך בתפקידו כגזבר – בעד 24 חברים.

אלי קרקובר – טיפול בתיאום מול ברי ובנות מצוה.

ד"ר בארי קיי – טיפול בקריאת התורה

פיני טיקוצ'ינסקי – טיפול במאגר המידע.

ועדת ביקורת – חיים אדמוני ועזרא קופרמן.

בנוסף – תחומי אחריות, מטלות ובקשות סיוע יתבקשו מחברי קהילה נוספים, כל אחד במה שהוא/היא יכולים לתרום.

שונות:

חברי הקהילה מבקשים להודות לחברי הועד היוצא על שנת פעילות ארוכה ולא קלה.

כמו כן להודות תודה מיוחדת לג'ינג'י על תרומתו רבת השנים שלא תסולא בפז באמונה שלימה שהוא מוסיף ויוסיף לתרום ממרצו למען הקהילה.