עמותה

בס"ד

עמותת בית הכנסת תיתורה במודיעין

עמותה מספר: 580314904

פרוטוקול האספה הכללית

 

 

התאריך: מוצ''ש 13/01/2018

נוכחות: 22 מחברי העמותה:

חיים אדמוני (ת.ז. 003174083),יהודית אדמוני, יאיר נומברג (ת.ז. 057962201), יצחק וילנר (ת.ז. 004320842),  ארי קורץ (ת.ז. 015530728), ג'וני מייזל, ג'אונה מייזל, בארי קיי,אליז'בט קיי, יואל ביילין, מיכאל הייבין, פיני טיקוצ'ינסקי, אדיין ארליך, גיורא שמעוני, צביקה שחר, ישראל מלמן, איתי הר-חן, דוד ג'ייז דבורה וייזל.

האסיפה הראשונה אשר נקבע ל 06/01/2018 לא התכנסה בשעה היעודה (21:00) בשל חוסר במשתתפים.

אסיפה חוזר התכנסה שבוע ממועד האסיפה המקורי בלי צורך לקוורם כמוסכם בפרוטוקול העמותה.

סדר היום:

  1. בחירת מזכיר ויו"ר לאסיפה
  2. בחירות לוועדת ביקורת, ועד העמותה והגזברית

סיכום האסיפה 

.

  1. ליו"ר האסיפה נבחר ארי קורץ פה אחד. למזכיר האסיפה נבחר מייקל הייבן פה אחד,
  2. האסיפה בחרה בפיני טיקוצ'ינסקי להמשיך לכהן בוועדת ביקורת.
  3. האסיפה אישר את המשייכו של דר יואל ביילן, מני טירנוור, צביקה שחר, וארי קורץ להמשיך כחברי ועד. ועל הצטרפות של ג'ואנה מייזל לועד.
  4. האסיפה אישר שאיתי הר חן ימשיך בתפקידו כגזבר.

______________              ______________                       ______________   

מייקל הייבן                         ארי קורץ                                  מני טרנוובר

                מזכיר האסיפה                 יו"ר האסיפה                            חבר הועד