עמותה

פרטיכל אסיפה כללית מס' 1 של
עמותת בית הכנסת תיתורה
מיום כ"ז אדר תשנ"ח (25.3.98)

נכחים:
אבוקסיס אסף    אבוקסיס יפעת    אילוביץ' יעקב    ארליך אהרון    ארליך בברלי    שמואל גולדברג
גנץ רינה        גנץ אשר        דברת חיים    הר-חן מאירה    הר-חן איתיאל    ויזל דבורה    
ויזל רונן        חורב יעקב    טולדנו בועז    מארטינוטי נתן    טירנובר מנחם    לוי משה
לוין נועם        לוין נאוה        לרנר שמעון    לרנר זהבית    מנדלוביץ' אהוד    מנדלוביץ' ענת
נוי אביתר        פלץ רחל        פלץ אברהם    קולא רביב    קולא עפרה    קיי בארי
קיי אליזבט    קרקובר אליעזר    קרקובר אופירה    שהם יעקב    שהם סנונית    שוורץ שמואל
שוורץ פסיה    שטיסל אברהם    שמעוני גיורא    שמעוני ליסה    שפירא אהרון.

גיורא שמעוני: השעה 21:10, האסיפה הכללית נפתחת. על סדר היום: שינוי תקנון, בחירת ועד העמותה, בחירת ועדת עיצוב, מינוי מבקר/ת לעמותה ומיקום עזרת נשים. כל המעונין להבחר רשאי להוסיף את שמו לרשימת המועמדים התלויה על הקיר.
אברהם פלץ: מציע את גיורא שמעוני כיו"ר האסיפה.
הצבעה: גיורא שמעוני נבחר ברוב קולות כיו"ר האסיפה.
הוחלט: גיורא שמעוני מונה כיו"ר האסיפה הכללית.
גיורא שמעוני: מציג את המועמדים השונים לתפקידים.
יעקב שהם: מדוע סדר היום כולל בחירות ועזרת נשים יחדיו ?. זהו נהל לא תקין.
גיורא שמעוני: סדר היום נקבע ע"י ועד העמותה.
הרב חיים דברת: האם הנושא של מיקום עזרת נשים נובע מהעדר מעקה ?
גיורא שמעוני: לא.
יעקב שוהם: לא ניתן לערבב בחירות למוסדות העמותה בהחלטות.
יעקב חורב: איני חושב שיש מקום לעזרת נשים למטה.
הרב חיים דברת: ראוי שהמועמדים יציגו את עצמם.ף
נתן מארטינוטי: במיוחד ראוי שהמועמדים לועדת העיצוב יציגו את כישוריהם.
המועמדים השונים מציגים עצמם. שמואל גולדברג מציג את אלחנן שפירא. משה לוי מציג את נילי לוי. טירנובר מנחם מציג את חנה טירנובר.
נתן מארטינוטי: מה יהיו סמכויות ועדת העיצוב?.
אברהם פלץ: יש להגדיר סמכויות על דרך השלילה-אסור לעשות שינויים בבית הכנסת ללא אישור ועדת עיצוב.
אהוד מנדלוביץ': מציע לקבוע שתפקיד הועדה לגבש תכניות עם תקציבים ולהביאם לאישור האסיפה.
אסף אבוקסיס: יש לודא שתהינה מסגרות תקציביות.
נתן מארטנוטי: עליהם להביא אלטרנטיבות שונות לפי תקציבים שונים.
פסיה שוורץ: עליהם להביא להצבעה באסיפה הוצאות כלשהם.
גיורא שמעוני: מילה להצבעה את סמכויות ועדת עיצוב:
1. לגבש להציע ולהציג לפני האסיפה תוכניות לעיצוב בית הכנסת.
הצבעה: בעד 14, נגד 1.
2. אסור לשנות, להוסיף ולגרוע דבר ממבנה וריהוט בית הכנסת ללא אישור ועדת עיצוב.
הצבעה: בעד 16, נגד 1.
הוחלט: סמכויות ועדת עיצוב הן:
1. לגבש להציע ולהציג לפני האסיפה תוכניות לעיצוב בית הכנסת.
2. אסור לשנות, להוסיף ולגרוע דבר ממבנה וריהוט בית הכנסת ללא אישור ועדת עיצוב.
גיורא שמעוני: האם למשהו יש דבר נוסף להעלות לסדר היום ?.
גיורא שמעוני: האסיפה נעולה, ניתן להצביע עד השעה 23:00.
בהצבעת החברים הוחלט:
1.    החלטה מיוחדת: לשנות את תקנון העמותה  כדלהלן – המילה "שלושה" בסעיף 14 בתקנון תוחלף במילה "חמישה".
2.    ליו"ר הועד נבחר – גיורא שמעוני; חברי הועד הנוספים: רינה גנץ, יעקב אילוביץ', אברהם פלץ, משה לוי.
3.    לחברי ועדת עיצוב נבחרו: אופירה קרקובר; אהרון ארליך; יעל שפירא; נילי לוי; רביב קולא.
4.    תתאפשר הקמת עזרת נשים בקומה התחתונה בבית הכנסת.
5.    למבקרת העמותה נבחרה רו"ח דבורה ויזל ת.ז. 5588022.